Disclaimer

Friteuse.shop verleent u hierbij toegang tot deze website. U bent bij deze uitgenodigd om gebruik te maken van de diensten die hier door ons worden aangeboden.

Friteuse.shop behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Friteuse.shop doet haar uiterste best de inhoud van de website zo frequent mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat bepaalde inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De via deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geplaatste teksten en afbeeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.

In het bijzonder zijn alle prijzen, maar ook alle andere inhoud op deze website en de websites waar wij naar toe hyperlinken onder voorbehoud gevoelig voor type-, schrijf- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke vergissingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er komen geen overeenkomsten tot stand op basis van gelijksoortige fouten. De inhoud van de website wordt gedeeltelijk op geautomatiseerde wijze verkregen. Hier heeft Friteuse.shop geen inhoudelijk toezicht op en beheer over.

De vermelde prijzen bij de producten zijn exclusief eventuele verzendkosten. Voor actuele informatie over de betaalmethoden, leveringswijze, het bestelproces en het herroepingsrecht kun je terecht bij de webshop die het product aanbiedt.

Auteursrechten

De content op Friteuse.shop is auteursrechtelijk beschermd zonder uitzonderingen. Geen enkele inhoud van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Friteuse.shop of diens auteursrechthebbende worden gekopieerd, opgeslagen in gegevensbestand of openbaar worden gemaakt. Hierbij geldt dat elke wijze van vermenigvuldiging van de content is verboden.

Friteuse.shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van auteursrecht. Dit geldt tevens voor wanneer deze overtreding via automatische weg is aangeleverd door aangesloten affiliate netwerken en/of aangesloten webshops. In het bijzonder heeft Friteuse.shop geen aansprakelijkheid op het gebied van afbeeldingen en tekstuele informatie behorende tot de producten.

Overig

De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.